Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за покупко - продажби на стоки през уебсайта hitrinite.com

Уебсайтът hitrinite.com е собственост на ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ с адрес на управление: обл. Габрово, гр. Севлиево 5400, ж.к. Димитър Благоев, бл.5

Всички обявени цени са в български левове и са с включен ДДС. Посочените цени са за съответният брой артикули и в тях не са включени разходите за доставка и наложен платеж. При поръчка на стойност над 100 лв, доставката е БЕЗПЛАТНА! ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ може да издава само опростени фактури. Получателят на фактурата няма право да ползва данъчен кредит, ако е регистрирано по ЗДДС лице.

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ предоставя на потребителят възможност да използва услугите на уебсайта при спазване на настоящите общи условия. При използване на услугите на уебсайта hitrinite.com потребителят доброволно се съгласява с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва. За да се направи поръчка на стоки от hitrinite.com, не е задължително потребителят да прави регистрация. Когато потребителят иска да закупи стока е длъжен да попълни форма с коректно посочени верни данни за издаване на фактура и за осъществяване на доставката, както и телефонен номер, актуален адрес за доставка и e-mail адрес.

Всяка валидна и приета поръчка автоматично получава служебен номер и потребителят получава потвърждение по e-mail, че е приета.

Потребителят има право да откаже или да промени вече заявена поръка чрез изпращане на e-mail на hitrinite@abv.bg или чрез обаждане на телефон 0898537247

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ си запазва правото да не изпълни заявена поръчка ако попълнените данни от потребителя не са точни или са непълни или ако няма достатъчна наличност от тази стока. В такъв случай потребителят ще бъде уведомен чрез e-mail или по телефона. Ако продуктът не може да бъде доставен, оператор може да предложи на потребителят алтернативен продукт с подобни характеристики или цена.

Тези общи условия предоставят информация за правата и задълженията на потребителите при използване на услугите и информацията в сайта hitrinite.com. Всеки потребител, който влезе в сайта и свързаните с него страници е обвързан с клаузите на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му. ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ си запазва правото да извършва промени в условията за ползване без предварително известие.

Доставка на стока

- Доставката на заявената стока се извършва от компанията Еконт Експрес ООД, наета от ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ до съответния офис на куриерската компания или на актуален адрес, който е посочен при заявката от потребителя.  Цената на стоките предлагани от hitrinite.com и разходите за доставката могат да бъдат заплатени от потребителят чрез наложен платеж при получаването на стоката от куриерската фирма. При поръчка на стойност над 100 лв, доставката е БЕЗПЛАТНА! Срокът за доставка е до 3 работни дни след получаването на валидна заявка. При получаването на пратката, потребителят или упълномощеното от него лице трябва да подпишат придружаващите я документи, които служат като потвърждение за доставката на стоката до потребителя. При доставката потребителят се задължава да плати продажната цена на стоката и разходите за доставката и наложеният платеж. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме доставената стока и да заплати поръчаните продукти и сумата за доставка. Ако потребителят (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време и място за доставка и не може да се установи телефонна връзка в момента на доставката, тогава пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. Ако не бъдат осигурени условия за предаване на стоката в предвиденият срок, доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената от потребителя стока.

- Разходите за доставката се поемат от потребителя, като цената се определя според действащата тарифа за куриерски услуги на ЕКОНТ Експрес ООД и зависи и от условията на доставката.

- Ако потребителят е наел и упълномощил друго лице, което да приеме доставената пратка от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения касаещи доставката и връщането на доставената пратка.

Връщане на стока.

 Всеки потребител има право да върне вече закупена стока от hitrinite.com в срок от 14 (четиринадесет) дни след доставката. Стоката трябва да бъде в оригиналната си неразпечатвана опаковка, в отличен търговски вид, пълна окомплектовка и приложена пълната документация с която е получена. В този случай потребителят има право в 30 дневен срок да получи заплатената от него сума по посочена от него в отделна декларация в свободен текст банкова сметка или по друг подходящ начин. При връщане на стока или предявяване на рекламация, потребителят е длъжен да се обади на телефон 0898537247 в hitrinite.com и да посочи номера на документа, с който е закупена стоката. Оператор в hitrinite.com ще посочи адрес, на който потребителят да върне стоката. Разходите свързани с връщането на стоката и банковите такси за връщане на платената сума са за сметка на потребителя. Връщането на стоката може да се осъществи само в работни дни между 10 - 17ч.

Отказ от приемане на доставена стока

Потребителят има право да откаже да приеме вече доставена стока когато:

- има видимо несъответствие между поръчаната стока и доставената.

- срокът на доставка не е спазен.

- има дефект, който е получен по време на транспорта до потребителя.

- цената е различна от тази при изготвяне на поръчката.

Извън тези изброени случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, потребителят няма право да откаже заплащането и да върне вече доставената пратка. Ако пожелае да го стори, няма право да му бъде възстановена заплатената сума и разходите за транспорт са за негова сметка. Тези рекламации могат да бъдат предявени в момента на получаване на пратката!

Политика на поверителност

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ е регистриран администратор на лични данни, вписан в регистъра на Комисията за защита на личните данни с ЕИК: 817023730.

Сайтът hitrinite.com е собственост на ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ с адрес на управление: обл. Габрово, гр. Севлиево 5400, ж.к. Д. Благоев, бл. 5, ап. 20.

При посещението си на уебсайта hitrinite.com потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя личните си данни необходими при ползване на услугите на уебсайта hitrinite.com. За да се направи поръчка на сайта, не е необходимо да се прави регистрация!

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ във връзка с осъществяването на доставката на заявена поръчка събира следната информация от потребителите: име, адрес, телефонен номер и имейл. Всеки един потребител има възможност онлайн да прави промени и да актуализира предоставените от него данни. ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ не изисква, не събира и не обработва данни, които разкриват информация за политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, отнасящи се до здравето, сексуалния живот, расов или етнически произход  или до човешкия геном.

Личната информация и данните, които се предоставят доброволно на hitrinite.com от потребителите се използват за дейности свързани с доставката на избрания продукт, като например за обработка на плащания, за управление на поръчки, за комуникация с потребителите, за уточнения относно поръчка, начина на доставка, издаване на фактура и възможности за плащане.

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ използва личните данни и във връзка с работата на сайта за избягването на измами или злоупотреби с некоректни заявки към онлайн платформата, за доставка на стоки и услуги от трети регистрирани лица  и за възможност да се поддържа нормалната работа и сигурността на сайта чрез предоставяне на възможност на трети лица да провеждат логистика и техническо обслужване на hitrinite.com

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ може да предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица, които са регистрирани в България само за сключване и изпълнение на договори за покупко - продажба от разстояние, в това число и за изпращане и доставка на стоките от регистрирано трето лице до посочен от потребителя актуален адрес. Данните са предоставени доброволно първоначално от потребител, който ги въвежда в информационната система по време на поръчка, и след това се предоставят на трети лица, в това число и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания) посредством строго определени процедури. На други трети лица, които не са свързани с търговската дейност на hitrinite.com лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие.

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ полага необходимите грижи за защита на получената информация от потребителя, станала му известна във връзка с  предоставянето на услугите.

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ не носи отговорност за личните данни, когато потребителят сам е  допуснал тази информация да стане достъпна на трети лица поради предоставяне или кражба на пароли или вследствие на хакерска атака на неговото устроиство за връзка със сайта. Затова препоръчваме да се използва достатъчно сигурна парола за достъп и да не се дава възможност за достъп до нея на трети лица.

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ не носи отговорност за личните данни и в случаите на възникване на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Регистрираните потребители в hitrinite.com имат възможност да актуализират и променят своите лични данни  в режим on-line, като си осигурят достъп чрез своето потребителско име и парола.

 Когато настройките на вашият браузър позволяват това, hitrinite.com може да постави модул cookie. Един модул cookie е малко количество запазена информация на компютърното устройство, чиято цел е да се идентифицира браузера когато се взаимодейства с определен уеб сайт. Модулите cookie е възможно да се използват с цел съхраняване на определени елементи, като потребителски предпочитания или идентификатори.

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ  ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично задължен от закона или за да има възможност да защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами.

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ може да променя тази политика на поверителност по всяко време, като промените влизат в сила от момента на публикуването.

Задължения на потребителя

Потребителят е задължен:

- да предостави вярна и актуална информация за адреса за доставка, телефонен номер за връзка и e-mail за кореспонденция.

- да заплати цената и разходите за доставка на поръчаната от него стока в момента на получаването.

- да посочва вярна и актуална информация при регистрация или при поръчка без регистрация в hitrinite.com

- да предприеме всички необходими действия за опазване данните за своята парола и да не допуска трети лица да имат достъп до нея. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на данните за паролата си, както и за всички действия извършвани от него или от трето лице чрез използването и.

Ограничения при ползване на hitrinite.com

- потребителите нямат право да публикуват мнения или коментари, които уронват престижа на hitrinite.com, производителите или трети лица, такива, които съдържат нецензурно или порнографско съдържание, както и които подтикват към расова,, политическа или етническа омраза и нетърпимост.

- потребителите нямат право да правят поръчки от името на друго лице без неговото изрично съгласие.

- потребителите нямат право да разпространяват чрез hitrinite.com съдържание, което е чужд обект на авторско право, както и съдържание, което представлява чужда интелектуална собственост, както и неправомерно придобита информация, нямат право и да разпространяват съдържание, което накърнява имуществени и неимуществени права или интереси на трети лица.

Ограничаване на отговорността.

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по някакъв начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта и свързаните с него страници. hitrinite.com може да съдържа връзки към други сайтове или страници, които се оперират или са собственост на трети лица. Когато потребителят зарежда такива интернет сайтове или страници, той приема, че ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ не контролира съдържанието и не носи отговорност за информация, която е създадена или публикувана на тях. Потребителите могат да се възползват от препратките на hitrinite.com към интернет сайтове или страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ не носи отговорност ако информацията относно характеристиките на продуктите дадена от производителя е невярна.

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до сайта hitrinite.com

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ не носи отговорност за съдържанието, верността и произхода на публикуваните коментари и мнения на hitrinite.com, като има право да уведомява по надлежния ред държавни органи и институции и да предоставя информация за автори на мнения и коментари, които нарушават българското законодателство. Има право също така и да модерира и изтрива коментари и мнения по своя преценка.

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ не носи отговорност за забавянето или невъзможността за изпълнение на поръчката поради независещи от фирмата причини.

Авторски права

Информацията публикувана на hitrinite.com е обект на авторско право. Потребителите могат да използват съдържанието публикувано на сайта само за лична информация. Всяко действие свързано с употребата на това съдържание извън този смисъл като копиране, размножаване, публикуване и използването за комерсиални цели без изричното съгласие на ЕТ ПЕТИТА - ПЕТЪР ГАТЕВ е забранено.

За целите на настоящите общи условия, "потребител" е всеки, който осъществява достъп до която и да е страница на hitrinite.com

×
×
×
×
×
×
×